Zásady používania súborov cookies

Súhlas na používanie cookies môžete dať kliknutím na "súhlasím" v spodnej časti stránky v cookies bannery.

Vitajte na http://www.pelinex.sk, ktoré sú majetkom HACCPoint, s.r.o., Slovenská republika. Tieto Zásady používania súborov cookies sú určené na to, aby Vás informovali o našich postupoch získavania informácií od Vás v priebehu návštevy našich webových stránok s pomocou súborov cookies a ďalších sledovacích technológií.

Prehľad Zásad o vyslovení súhlasu s používaním súborov cookies v EU

Zákony EU vyžadujú, aby organizácie, ktoré odosielajú súbory cookies zo svojich webových stránok do počítačov návštevníkov, získali ich "súhlas" po poskytnutí jasných a zrozumiteľných informácií o tom, ako sa súbory cookies na webových stránkach používajú:

Za účelom zabezpečenia dodržania týchto ustanovení, sme podnikli štyri kroky:
 • Identifikovali sme súbory cookie a ďalšie technológie sledovanie odosielané prostredníctvom týchto webových stránok, účel, ktorý plnia, a súvisiace informácie o lehote ich platnosti a o tom, či sa jedná o súbory cookie prvej či tretej osoby.
 • Posúdili sme zásah do súkromia týchto súborov cookie podľa očakávaní o ochrane osobných údajov zákazníkov, a to na základe informácií získaných v bode (i) vyššie.
 • Poskytli sme jasné a zrozumiteľné informácie o súboroch cookie s príslušnou mierou podrobností podľa miery zásahu do súkromia jednotlivých súborov cookie.
 • Stanovili sme vhodnú stratégiu na získávanie súhlasu s použitím súborov cookies na webových stránkach so zohľadnením ich použití a miery zásahu do súkromia. Niektoré typy súborov cookie majú nárok na výnimku zo zákona a v príslušných prípadoch sa súhlas pre také súbory cookie nevyžaduje.
Stratégia získavania súhlasu používaná na týchto webových stránkach

Európske normy na získavanie súhlasu s použitím súborov cookies a podobných technológií sledovania (ako sú sledovacie pixely a skripty webových stránok) (ďalej iba "súbory cookie") sa neustále menia a zatiaľ čo stratégia predbežného výslovného súhlasu (alebo stratégia "registrácie") predstavuje najlepšie zákonné riešenie získania súhlasu, môžu však narušiť zážitok návštevníka a môžu mať negatívny dopad na zákonný zber dát na webových stránkach.

Alternatívny implicitní súhlas nám umožňuje predpokladať súhlas v prípade, že návštevníci súbory cookies neodmietnu (alebo ich "nezrušia") po poskytnutí informácií o najvýznamnejších súboroch cookie a jednoduchých ovládačov súbor cookies s jednoduchým použitím na najnižšej úrovni. To návštevníkom umožní vysloviť súhlas s použitím súborov cookie, s ktorými súhlasia, a odmietnuť tie, s ktorými nesúhlasia.

Stratégia súhlasu, ktorá je vhodná pre akýkoľvek príslušný typ súborov cookie, bude závisieť na miere prieniku do súkromia príslušného súboru cookies, so zohľadnením:

 • toho, kto súbor cookie odosiela (t.j. prvá alebo tretia osoba),
 • aké dáta súbor cookie zbiera,
 • aké účely plní,
 • akú dlhú má životnosť,
 • povaha webových stránok, prostredníctvom ktorých sa odosielajú.

V prípade súborov vyžadujúcich súhlas, dodržiavame pri získaní súhlasu návštevníkov prístup rozdelenia do troch kategórií:

 • v prípade súborov cookies s malým zásahom do súkromia: ponúkame rozšírené informácie o zásadách používania súborov cookies a ponúkame jednoduché prostriedky na zrušenie súborov cookies a získanie súhlasu návštevníka, pokiaľ použitie súborov cookies neodmietne.
 • v prípade súborov cookies so stredným zásahom do súkromia: používame rovnakú stratégiu ako v prípade súborov cookies s malým zásahom do súkromia a rovnako poskytujeme kontextuálne informácie o súboroch cookie na príslušnom mieste webových stránok (napr. informácie o súbore cookie okolo cielenej reklamy alebo iné funkcie webových stránok, ktoré využívajú tieto súbory cookie)
 • v prípade súborov cookies so silným zásahom do súkromia: uplatníme stratégiu získania predbežného súhlasu (napríklad použití reklamného pásiku/automaticky otvárané okno vyžadujúce od návštevníkov, aby vyslovili súhlas s použitím týchto súborov cookies pred ich odoslaním).

Implicitný súhlas pre väčšinu súborov cookies: Súbory cookies používané na týchto webových stránkach predstavujú iba malý alebo stredný zásah do súkromia.

Odkazy na ďalšie webové stránky

Tieto stránky môžu obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Dovoľujeme si upozorniť, že nemáme kontrolu nad súbormi cookies/technológiami na sledovanie iných webových stránok a tieto Zásady používania súborov cookies sa na také webové stránky nevzťahujú.

Ako nás môžete kontaktovať

Pokiaľ máte akékoľvek otázky, komentáre či obavy s ohľadom na tieto zásady používania súborov cookies či informačných postupoch na týchto stránkach, kontaktujte nás prosím nasledovne: e-mailom na office@pelinex.sk .

Zmeny týchto Zásad používania súborov cookies

V prípade, že nastane zmena týchto Zásad používania súborov cookies, upravené znenie zásad bude uverejnené na týchto stránkach. Tieto Zásady používania súborov cookies boli posledný raz aktualizované dňa 28.07.2015.